Công ty TNHH thiết kế & thi công Nội thất FRIENDLY xin chân thành cảm ơn quý khách đã không ngần ngại cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi. Chúng tôi muốn bạn hiểu rõ cái loại thông tin mà chúng tôi thu nhập nhằm mục đích hỗ trợ và phục vụ bạn một cách tốt nhất. Và sau đây là những điều lệ về chính sách bảo mật của chúng tôi.

1. Sự chấp thuận

Bằng việc trao đổi cho chúng tôi thông tin của bạn, sử dụng website noithatfriendly.com bạn đồng ý thông tin cá nhân của bạn sẽ được thu nhập, sử dụng như được nêu trong Chính Sách này. Nếu bạn không đồng ý với Chính Sách này, bạn dừng cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin cá nhân nào và/hoặc sử dụng các quyền như được nêu tại mục 7 dưới đây. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Chính Sách này vào bất cứ thời điểm nào. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Chính Sách Bảo Mật thông tin này để có được những cập nhật mới nhất đảm bảo bạn biết và thực hiện quyền quản lý thông tin của bạn.

2. Mục đích thu nhập

Chúng tôi thu nhập thông tin cá nhân chỉ cần thiết nhằm phục vụ cho mục đích:

Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng: bao gồm các phản hồi cho các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi của bạn.

Cá nhân hoá: Chúng tôi có thể tổ hợp những dữ liệu được thu nhập để có một cái hình hoàn chỉnh hơn về một người tiêu dùng và từ đó cho phép chúng tôi phục vụ tốt hơn với ự cá nhân hoá mạnh hơn ở các khía cạnh, bao gồm nhưng không giới hạn: Để cải thiện và cá nhân hoá trải nghiệm của bạn trên website noithatfriendly.com để cải thiện các tiện ích, dịch vụ điều chỉnh chúng phù hợp với các nhu cầu được cá thể hoá và đi đến những ý tưởng dịch vụ mới. Để phục vụ bạn với những giới thiệu, quảng cảo được điều chỉnh phù hợp với sự quan tâm của bạn.

An ninh: cho các mục đích ngắn ngừa các hoạt động phá huỷ tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.

Theo yêu cầu của pháp luật: quy định của pháp luật vào từng thời điểm, chúng tôi có thể thu nhập, lưu trữ và cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Phạm vi thu nhập

Chúng tôi thu nhập thông tin cá nhân của bạn khi

  • Bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi. Đó là các thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi được thực hiện chủ yếu trên website noithatfriendly.com bao gồm: Họ tên, địa chỉ email và số điện thoại
  • Bạn tương tác với chúng tôi. Chúng tôi sử dụng Cookies và công nghệ theo dấu khác để thu nhập một số thông tin khi bạn tương tác trên website noithatfriendly.com
  • Từ những nguồn hợp pháp khác. Chúng tôi có thể thu thập thông cá nhân từ các nguồn hợp pháp khác.